Replacement content

Get macromedia Flash Player

- optymalizacja procesów produkcyjnych,
- zasady 5S.
- opracowywanie wniosków uzyskania pozwolenia na wytwarzanie
   odpadów i emisje gazów do atmosfery
- gospodarka odpadami
- warsztaty ciągłego doskonalenia procesów - prezentacja
- zakładowa kontrola produkcji
- samokontrola


Dane osobowe
Firma
Email
Zapytanie

QJAKOŚCI
KRAUTHOFERA 18
60-203 POZNAŃ
NIP: PL 7661656304


kontakt@qjakosci.com.pl